Dziemiany - wieś i gmina na Kaszubach. Dziemiany.net - portal dla turystów i mieszkańców gminy. Portal stworzony po to,
by opisać Wam 7 300 ha lasów, prawie 1 000 ha jezior i rzek oraz sprawy 4 086 osób - wspaniałych mieszkańców
Dziemian i naszej gminy. ZAPRASZAMY!!!